Fanfarelokaal Bingo

WIK – Tisselt heeft een eigen lokaal, in hoofdzaak gebruikt voor repetities, muzikale opleiding en andere activiteiten van de vereniging.

Daarnaast kan het door leden, sympathisanten en Tisseltse verenigingen gehuurd worden.

Het café fungeert als ontmoetingslokaal voor de Tisseltse dorpsgemeenschap en is geopend op:

  • vrijdagavond tijdens en na de repetitie vanaf 20 uur;
  • zondagmorgen van 9 tot 13 uur;
  • zondagavond van 19 tot 23 uur.