Het opleidingstraject

Binnen de fanfare dient een beginnende muzikant een aantal fasen te doorlopen. Afhankelijk van zijn/haar muzikale kwaliteiten en van het aantal jaren genoten opleiding, wordt er gestart met muziekinitiatie, om via de muziekacademie en het jeugdorkest, als eindpunt de "grote" fanfare te bereiken.

Een eerste stap, voor kinderen van het eerste en tweede leerjaar van de lagere school zijn onze lessen muziekinitiatie, ze zijn een ideale voorbereiding op een latere muzikale vorming en worden verzorgd door professioneel geschoolde jonge muzikanten.

Nadien volgt een cursus notenleer (algemene muzikale vorming) aan de muziekacademie. Hierin komen verschillende aspecten van muziek aan bod. Tijdens het eerste jaar aan de muziekacademie mag er bij "Willen is Kunnen" een muziekinstrument worden gekozen, de "muzikant in spe" komt nu ook in onze koper-, saxofoon- of slagwerkklas terecht. Het instrument wordt gratis in bruikleen gegeven door onze vereniging en mag tijdens de volledige muzikale opleiding worden gebruikt.
Het samenspel volgen onze leerlingen in de Tisseltse afdeling van de muziekacademie (Blaasveldstraat 57), momenteel staat deze klas onder leiding van Guy Godts.

Als laatste stap in de voorbereiding naar een plaatsje achter de pupiter in de fanfare, is er het jeugdorkest, Jong-WIK. In dit orkest Ieren de beginnende muzikanten allerlei zaken die belangrijk zijn voor het spelen in een fanfare, zoals "kijken naar de dirigent".

Voor het volledige muzikale opleidingstraject van onze leerlingen werken wij nauw samen met de Academie voor Muziek en Woord van de gemeente Willebroek.

Laatste update: september 2013